ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบ CCTV ห้องผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง