ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งนิติกร

        ตามที่ได้มีประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ในตำแหน่งนิติกร ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยกำหนดจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นั้น
        กรมกิจการผู้สูงอายุ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดสอบในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ อาคาร 8 ชั้น 4 ห้อง 3 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 

เอกสารแนบ