หากคุณเป็นผู้สูงอายุที่ยังมีไฟ ต้องการทำกิจกรรมและต้องการประกอบอาชีพ กองทุนผู้สูงอายุช่วยคุณได้!! โครงการส่งเสริมอาชีพต่อยอดหัตถกรรมสิ่งทอผู้สูงอายุวัดร่องน้ำใส จังหวัดหนองบัวลำภู สนับสนุนงบประมาณทำกิจกรรมโดย

 หากคุณเป็นผู้สูงอายุที่ยังมีไฟ ต้องการทำกิจกรรมและต้องการประกอบอาชีพ กองทุนผู้สูงอายุช่วยคุณได้!!
โครงการส่งเสริมอาชีพต่อยอดหัตถกรรมสิ่งทอผู้สูงอายุวัดร่องน้ำใส        จังหวัดหนองบัวลำภู สนับสนุนงบประมาณทำกิจกรรมโดย "กองทุนผู้สูงอายุ"