ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนักประชาสัมพันธ์

ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนักประชาสัมพันธ์ในลำดับที่ 1 มารายงานตัวในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น.
ณ กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ เลขที่ ๒๕๕ อาคารพิชเยนทรโยธิน ภายในบริเวณ
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ และเริ่มปฏิบัติงาน
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ
ทั้งนี้ ให้ผู้มารายงานตัวนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน มายื่นในวันรายงานตัวด้วย

เอกสารแนบ