ปฏิทินกิจกรรม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ พัฒนาทักษะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานกองทุนผู

ประเภท: ประชุม เริ่ม 16 พ.ย. 2563 ถึง 18 พ.ย. 2563 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ พัฒนาทักษะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานกองทุนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ อาคารประชุมพาลาสโซ่ รัชดา