ปฏิทินกิจกรรม

ทำสัญญากู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายใหม่ที่ได้รับการอนุมัติ รอบที่ 10/2563

ประเภท: อื่นๆ เริ่ม 15 ต.ค. 2563 ถึง 16 ต.ค. 2563 การทำสัญญากู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายใหม่ที่ได้รับการอนุมัติ รอบที่ 10/2563 ระหว่างวันที่ 15 – 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมกองทุนผู้สูงอายุ อาคารพิชเยนทรโยธิน ชั้น 1 ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี